Søke om gave2018-01-25T11:27:26+00:00

Søke om gave

Stiftelsen vil fra og med 2018 kun ha en årlig gavebehandling/utdeling. Behandling og utdeling finner sted etter at Stiftelsens generalforsamling har fattet vedtak om gaveramme til styrets disposisjon. Søknadsfrist er 15. september hvert år.

For å komme i betraktning må fullstendig søknad være mottatt senest innen angitt søknadsfrist. Utover dette vil styret kun i tilfeller av ekstraordinær karakter behandle og eventuelt foreta utdeling av gaver.

Søknader sendes til Sparebankstiftelsen via hjemmeside (se nederst på søknadsskjemasiden), e-post eller vanlig post).

Søknader om breddegaver (til drift), skal fortsatt søkes til Sparebank1 Telemark. Se egen kunngjøring av banken og søknadsskjema på bankens hjemmeside.

Søknadsskjema

 • Ved å sende inn data i følgende skjema, har du lest og forstått vår personvernerklæring og samtykker dermed behandlingen av dine personlige data.

 • Kontaktperson

  Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.
 • Vedlegg

 • Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.
 • Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere gave fra Sparebankstiftelsen, og kan i tillegg blant annet inkludere egne driftsmidler, lån fra bank, gaver fra andre stiftelser, osv. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.
 • Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Andre aktuelle vedlegg kan legges her. Ikke påkrevd.