Hvem kan søke?2018-12-11T12:46:16+00:00

Hvem kan søke?

Har ditt lag/forening eller organisasjon et prosjekt der du trenger penger til for å realisere prosjektet så send oss en søknad. Alle kan i prinsippet søke om prosjektgaver. Styret i stiftelsen vil ta stilling til om prosjektet faller innenfor de gavepolitiske retningslinjer som er fastlagt for stiftelsen.

Stiftelsen kan dele ut prosjektgaver til allmennyttige formål (det vil si til nytte for mange) fortrinnsvis i Nomesamfunnet. Det vil bli vektlagt at gavetildelinger med langvarig nytte og som bidrar til positivitet og utvikling av Nomesamfunnet. Se vedtatt «Gavepolitikk» under hovedmenyen «Søk Gave/Gavepolitikk».

Stiftelsen vil fra og med 2015 kun ha en årlig gavebehandling/utdeling i april/mai. Behandling og utdeling finner sted etter at Stiftelsens generalforsamling har fattet vedtak om gaveramme til styrets disposisjon. Søknadsfrist er 1. mars og 15. september hvert år. For å komme i betraktning må fullstendig søknad være mottatt senest innen angitt søknadsfrist. Utover dette vil styret kun i tilfeller av ekstraordinær karakter behandle og eventuelt foreta utdeling av gaver.